Personlige oplysninger

 

www.gjwauto.dk

 

Generel information

GJW Auto ApS er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via www.gjwauto.dk samt Din Bilpartner serviceplatform. Alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til: 

Mark Asmussen

Driftsleder

gjwauto@gmail.com

 

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. GJW Auto ApS indsamler personlige oplysninger til forskellige aktiviteter. Hvert af disse aktiviteter er beskrevet nærmere, og det er også muligt at orientere sig om rettigheder som registreret i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger:

 

Administrationssystem

 • Formålet: Personlige oplysninger behandles / opbevares i forbindelse med, at kunder får repareret eller serviceret deres bil på værkstedet. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med fakturering, administration og kommunikation med kunden omkring indgåede aftaler.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med reparation eller service vil man som kunde oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt andre personoplysninger. Ved lånebil vil kørekortoplysninger også blive behandlet.
 • Administrationssystem: GJW Auto benytter administrationssystemet FTZ-kundestyring, NF data, DBP Serviceplatform, e-conomic, Seek4cars og Danløn. Der er lavet en databehandleraftale med FTZ, Din Bilpartner, e-conomic, Seek4cars og Danløn.
 • Samtykke til elektronisk faktura og post: Hvis man som kunde frivilligt oplyser sin e-mail adresse med henblik på at få tilsendt faktura mv., er der tale om et samtykke.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke: Samtykket kan altid kaldes tilbage ved at kontakte GJW Auto ApS.
 • Adgang til personoplysninger: Ejeren af GJW Auto ApS har adgang til personoplysninger.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Kontaktformular

 • Formålet: På www.gjwauto.dk er det muligt at udfylde en kontaktformular og sende en besked til GJW Auto.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med brugen af kontaktformularen skal man oplyse: navn og e-mail. Afgiver man yderligere personlige oplysninger, giver man samtykke til, at (værkstedet) må behandle / opbevare oplysningerne.
 • Adgang til personoplysninger: Ejeren af GJW Auto har adgang til personoplysninger som navn og e-mail.
 • Opbevaringsperiode: Kontaktformularen bliver opbevaret, indtil beskeden er besvaret. Maksimalt 14 dage efter modtagelsen uden for ferieperioder.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

 • Ret til indsigt: Ved henvendelse til GJW Auto har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvorvidt henvendelsen drejer sig om.
 • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til GJW Auto ApS vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
 • Ret til sletning: Ved henvendelse til GJW Auto kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at GJW Auto kan overholde en forpligtigelse, eller GJW Auto har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til GJW Auto pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
 • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til GJW Auto har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
 • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til GJW Auto kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at GJW Auto ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
 • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til GJW Auto kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra GJW Auto i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til GJW Auto

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/